Loading…

AMPA

Escola Creu Alta Sabadell

Política de privacitat

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?AMPA CEIP Creu Alta c/ Pi i Margall, 24 – 08208 Sabadell (Barcelona) creualtaampa@gmail.com  
Quines dades personals tracta l’AMPA?L’AMPA tracta les dades facilitades per les famílies interessades a través del Full d’Inscripció: nom, cognoms i correu electrònic del pare, mare i/o tutors dels alumnes; nom, cognoms, data de naixement i curs dels alumnes; domicili i telèfons de la família, i dades bancàries per a la domiciliació del pagaments.
Amb quina finalitat es tracten aquestes dades?Les dades personals facilitades es tracten amb la finalitat de gestionar la inscripció de les famílies com a beneficiàries de les prestacions i activitats que l’AMPA organitza o gestiona, a canvi del pagament de les quotes.  
Quant temps es conserven aquestes dades?L’AMPA conserva les dades personals de les famílies mentre estigui vigent la inscripció i durant un període de 4 anys posteriors, per atendre les seves responsabilitats legals relacionades amb el cobrament de les quotes.  
Quina base legitimadora té l’AMPA per tractar aquestes  dades?La base legitimadora para tractar aquestes dades es l’execució del vincle contractual establert a requeriment de les famílies interessades.    
Aquestes dades es comuniquen a tercers?Les dades personals de les famílies inscrites a l’AMPA no es comuniquen en cap cas a tercers.  
Quins drets tenen els interessats?Qualsevol interessat té els següents drets: Dret d’accés, si vol confirmar que l’AMPA està tractant les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir una còpia d’aquestes dades i ésser informat sobre el tractament que s’està fent.Dret de rectificació, si vol corregir errors i/o modificar dades que són inexactes o incompletes.Dret de supressió, si vol sol·licitar l’eliminació de les seves dades per considerar que el tractament és il·lícit o que la finalitat que va motivar-ne el tractament ha desaparegut. Dret d’oposició, si vol oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting o quan hagi de cessar el tractament de les mateixes per motius relacionats a la seva situació personal. Dret a la limitació del tractament, si vol sol·licitar la suspensió del tractament mentre es resol una controvèrsia relacionada amb la licitud del tractament o l’exactitud de les dades.   Per a l’exercici d’aquests drets, els interessats es poden adreçar a l’AMPA a través del correu electrònic creualtaampa@gmail.com, indicant la identitat del sol·licitant i el dret o drets que vol exercir. En cas que aquests drets no siguin respectats o atesos correctament, també es podran adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per sol·licitar-ne la tutela corresponent: www.agpd.com.