Loading…

AMPA

Escola Creu Alta Sabadell
No al bolet

L’AMPA de l’Escola Creu Alta no accepta l’imposició del ‘bolet’ a P3 pel curs vinent

L’AMPA de l’escola Creu Alta no accepta el bolet de p3 pel curs vinent perquè no es donen les condicions d’espais necessàries.

La setmana passada vam saber per l’escola que el departament d’educació els ha dit que pel curs 21-22 tindríem dues línies de p3, el que normalment es coneix com a “bolet”.

La nostra escola està construïda per ser una única línia i l’increment de classes implicaria una reducció d’espais disponibles. Això voldria dir que pels propers 9 cursos, fins que els nens i nenes d’aquesta promoció acabessin 6è, és a dir fins a 2030, l’escola quedaria sense els espais mínims necessaris.

A més a més això implicaria que els espais per infantil serien insuficients, ja que només hi ha 3 aules amb les mides i les condicions per acollir infantil. De fet, és important recordar que les nostres aules són molt petites perquè són relativament noves i la Generalitat va reduir els metres quadrats a les aules de forma molt dràstica. Cap de les nostres aules compleix amb el requisit mínim de 2 metres quadrats per alumne.

Com sabeu també, a hores d’ara els alumnes d’infantil ja mengen a les aules perquè el menjador no té suficient capacitat tot i fer 3 torns de dinar. No s’ha pogut reduir més els torns per temes de logística i ràtios, el que vol dir que quan arribin a 1r aquests infants, ens trobarem que no caben al menjador.

Per descomptat com sempre amb els bolets, les inversions fetes en materials que es traspassen d’un a altre curs serien insuficients quan arribi aquest curs, ja que no disposaria de tots els recursos necessaris (innovamat, tauletes, robòtica, …) el que vol dir també que les famílies haurem de seguir complementant amb més recursos..

Aquesta informació d’ampliació de nens pel curs vinent ve sense CAP informació sobre recursos addicionals i obres o modificacions de l’escola i com ja és costum no podem més que sospitar que es vol suprimir una aula i punt. Però acollir una classe més no és només una aula: quadrar gimnàs, menjador, espais on fer activitats comuns, materials, etc.

Com a extra si les condicions de desdoblament a les que ens obliga la COVID continuen el curs vinent no hi ha espais adequats per posar una classe més. Recordem que el menjador per exemple ja està servint com espai polivalent durant diverses franges horàries.

Tot això sense tenir en compte que l’equip educatiu del centre ja fa cada dia tots els possibles per poder aplicar el projecte educatiu de tallers i projectes amb les dificultats que genera tenir uns espais tan justos, el qual implica fer i desfer espais per cada ús, cosa que en moltes escoles no és necessari. Ubicant espais de treball en els
mateixos passadissos, sempre buscant la manera que segueixin sent espais acollidors.

A més a més els bolets generen problemes futurs, com ja ha passat en altres escoles, quan apareix un bolet es dona una alta possibilitat que el nombre de germans que volen accedir al centre segueixi pujant. Generalitat ja té bona part d’aquestes dades per fer previsió, i des de l’Ajuntament poden fer el càlcul del nombre d’infants que aporten totes les noves promocions del barri. Calen respostes estructurals perquè no ens poden seguir demanant a
la comunitat educativa seguir suportant tots els tensionaments que suposa un bolet.

No compartim la ubicació del bolet al nostre centre,

Junta de l’AMPA de l’escola Creu Alta,
Sabadell

*imatges del diari sabadell /V.Rovira

Deixa un comentari